حضرت محسن بن علي عليهما السلام در بوته اسناد
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
صد گردآورنده‌ی این مقاله‌ی تاریخی، نقل قضایا و نفی و یا احیاناً اثبات وقایع رخ داده در مورد حضرت محسن در سه فصل است: در فصل اول جهت كامل بودن منابع شیعه، به این منابع پرداخته و سعی در بیان منابع اولیه و موثق بوده است؛ همچنین مطالبی در مورد شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) بیان می‌گردد كه در فهم بهتر قضایا كمك خواهد كرد؛ و به تبع، در فصل دوم نیز، برخی از منابع عامه از جمله: المعارف، انساب الأشراف، تاریخ طبری، سیر اعلام النبلاء و … ، كه اشاره‌ای به این حوادث داشته‌اند، بیان شده و تأكید بیشتر بر منابع صحیح بوده است. در دو فصل اول صرفاً به نقل اقوال پرداخته و حتی در مواردی، ترجمه‌ای به میان نیامده و عین عبارات نقل و سعی بر آن بوده است كه از توضیح اضافی جلوگیری شود؛ و اما در فصل سوم، به بررسی وثاقت و یا احیاناً كاذب بودن راویانی از جمله: نظام معتزلی و ابن ابی دارم پرداخته‌ایم و عامه چه ادله‌ای برای رد و تكذیب چنین افرادی دارند و آیا این سخنان صحیح است یا خیر؛ كه در نتیجه بیان شود آیا واقعاً این افراد كاذب و گمراه بوده‌اند و عمر بن خطاب چنین كاری نكرده و یا دلیلی برای ردّ تأییدات آنان نیست و همانطور كه بسیاری بیان داشته‌اند، امثال نظام و ابن ابی دارم صادق و موثق بوده‌اند؟ و خواهیم بیان كرد كه این منابع و روایات موجود، علی رغم تحریف‌های شدید، توانسته به ما برسد و به چند نمونه از تحریفات اشاره و در پایان شبهه‌ای بیان می‌شود كه با بیان آن قصد دارند اصل وجود فرزندی به نام محسن برای حضرت علی (علیه السلام)، و در نتیجه تمام وقایع و جنایات شیخین را رد نمایند، و سعی بر رد این شبهه به صورت مختصر و رسا بوده است.